آموزش الگوی پایه بالاتنه

با سلام امروز با اموزش اندازه گیری صحیح بالاتنه در خدمت شما هستیم.

برای داشتن یک االگوی کامل نیاز به اندازه گیری دقیق داریم پس در ابتدا با اندازه گیری بالاتنه آشنا می شویم

طریقه ی اندازه گیری سرشانه

متر را از کنار گردن تا نوک سرشانه میگذاریم

طریقه ی اندازه گیری کارور جلو

متر را از محل بریدگی (جدا شدن دست از بالاتنه) دست راست به سمت بریدگی سمت چپ گذاشته تا کارور را اندازه بزنیم

طریقه اندازه گیری کارور پشت

متر را از بریدگی دست سمت راست تا بریدگی دست سمت چپ می گذاریم.

طریقه ی اندازه گیری دور سینه

متر را از روی یک سینه دور تا دور بدن می چرخانیم تا به سر متر که ابتدا گذاشته ایم برسد.توجه داشته باشید که متر در قسمت پشت افتادگی نداشته باشد.

طریقه اندازه گیری قد سینه 

متر را از کنار گردن تا نوک سینه می گذاریم

اندازه گیری فاصله سینه

متر را از نوک سینه ی سمت راست تا نوک سینه سمت چپ می گذاریم

طریقه ی اندازه گیری دور کمر

دور تا دور گود ترین قسمت کمر

طریقه ی اندازه گیری دور باسن

متر را از قسمت جلو دور تا دور باسن گرفته ( برجسته ترین قسمت باسن ) و به سمت جلو می اوریم

طریقه ی اندازه گیری قد بالاتنه 

متر را از کنار گردن تا گودی کمر میگذاریم

با تشکر از همراهی شما

مدرس : اکرم حسینیان راد

 

ارسال یک نظر